پیوستن های وب به کمپین وزیر محترم ارتباطات

ببش از ۱۰۰ روز زلزله کرمانشاه می‌گذرد و هنوز هموطنانمان به همیاری ما نیاز دارند.
در این‌راستا «های‌وب» به کمپین وزیر محترم ارتباطات جهت کمک به هموطنان زلزله زده پیوست و مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را به این امر اختصاص داد.

امیدواریم بتواند قدمی در راستای کمک به هموطنانمان باشد.

وزارت ارتباطات، از مدیران حوزه ICT کشور هم دعوت كردند، هزینه اقلام تبلیغاتی عید را صرف كمک به مردم زلزله زده کرمانشاه نمایند.

اسفند 05, 1396