اطلاعیه-لغو-آگهی-دعوت


اطلاعیه لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت داده‌گسترعصرنوین
به گزارش روابط عمومی های‌وب به دلیل آماده ارائه نبودن گزارش حسابرس و بازرس قانونی محترم شرکت، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ 
برگزار نخواهد شد.
همچنین به منظور اجتناب از تکرار زحمت سهامداران محترم، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت نیز در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ برگزار نخواهد شد. بدیهی است تاریخ برگزاری مجامع مزبور، متعاقباً آگهی خواهد شد.

نامه حسابرسی های وب


  • های‌وب
  • مجمع
  • بورس های‌وب
  • بورس
  • hiweb
تير 26, 1397