به گزارش واحد روابط عمومی های‌وب، نخستین مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده صاحبان سهام با هدف بررسی و ارائه عملکرد شرکت داده‌گسترعصرنوین امروز با حضور صاحبان سهام این شرکت برگزار شد.
در ادامه تعدادی از عکس‌های این رویداد را مشاهده می‌کنید، اخبار تکمیلی در این مورد بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.
IMG_0598
IMG_0703

IMG_0758
IMG_0723

IMG_0654
IMG_0658

مرداد 16, 1397