فراخوان دعوت به همکاری از دارندگان پروانه های ارائه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیوییبدینوسیله از کلیه فعالین بازار ارتباطات رادیویی و شبکه های بیسیم (دارندگان پروانه های ارائه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی) دعوت به عمل می آید به منظور تکمیل لیست همکاران و تامین کنندگان این شرکت در پروژه های مختلف کشور، از طریق لینک ذیل فرم را تکمیل و ارسال نمایید.  • فراخوان همکاری
  • های‌وب
  • های وب
  • hiweb
شهریور 19, 1397