فرصت‌های شغلی آبان ۱۳۹۷ در های‌وب:

 • کارشناس فروش مرکز تماس (استان تهران)
 • کارشناس روابط عمومی
 • کارشناس بازاریابی (B2B)
 • کارشناس دکل کار ( سیستان و بلوچستان)
 • کارشناس دکل کار(خراسان رضوی)
 • کارشناس نصب و نگهداری(خراسان رضوی)
 • کارشناس نصب و نگهداری(سیستان و بلوچستان)
 • کارشناس نصب و نگهداری(هرمزگان)
 • کارشناس نصب و نگهداری(یزد)

 • استخدام
 • های‌وب
 • hiweb
آبان 28, 1397