به اطلاع مشترکین گرامی میرسانیم، به درخواست فیلیمو ترافیک مصرفی این وب سایت برای تمامی کاربرانی که از تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸ به بعد، اشتراک فیلیمو را خریداری و یا تمدید می نمایند. فقط به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.
شایان ذکر است ترافیک مصرفی کاربرانی که تا تاریخ مذکور اشتراک فیلیمو را خریداری و یا تمدید کرده اند مطابق قبل و فقط تا پایان مدت زمان اشتراک فعلی ایشان رایگان خواهد بود.

  • vod
  • های وب
  • های‌وب
  • internet service provider
  • hiweb
  • فیلیمو
آذر 17, 1398