مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده آذر 98

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام) به شماره ثبت 7925 و شناسه ملی 10102541065
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که در ساعت¬ 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 27/09/1398 در محل هتل المپیک به نشانی: تهران، بزرگراه شهید فهمیده، بلوار غربی ورزشگاه آزادی، بالاتر از ورودی غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک، سالن هتل آکادمی فوتبال تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

هیأت مدیره شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
1) انتخاب اعضای هیأت مدیره
2) سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان می¬توانند با در دست داشتن اصل کارت ملی و حسب مورد معرفینامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالت نامه رسمی، برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور یابند. با توجه به اینکه بر اساس مقررات اداره ثبت شرکت ها لازم است مشخصات کامل سهامداران در سامانه ثبت شرکت¬ها درج گردد، همراه داشتن اصل کارت ملی جهت ورود به مجمع الزامی می باشد.

هیأت مدیره شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)

آذر 19, 1398