آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)
به شماره ثبت 7925 و شناسه ملی 10102541065

2

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که در ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 21/10/1398 در محل هتل المپیک به نشانی تهران، بزرگراه شهید فهمیده، بلوار غربی ورزشگاه آزادی، بالاتر از ورودی غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک، سالن هگمتانه، تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1) انتخاب اعضای هیأت مدیره
2) سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان می¬توانند با در دست داشتن اصل کارت ملی و حسب مورد معرفینامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالت نامه رسمی، برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور یابند. با توجه به اینکه بر اساس مقررات اداره ثبت شرکت ها لازم است مشخصات کامل سهامداران در سامانه ثبت شرکت ها درج گردد، همراه داشتن اصل کارت ملی جهت ورود به مجمع الزامی می باشد.

هیأت مدیره شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)

آذر 25, 1398