های وب در کرمانشاه

همانند انتشار گزارش آماری در هفته‌های گذشته که به موضوع فعالیت چشمگیر های‌وب در پروژه USO در روستاهای سراسر کشور، جهت پیشبرد روند توسعۀ ارتباطی پرداخته‌ایم، این‌بار پوشش شبکه 4G های‌وب در استان کرمانشاه را بررسی خواهیم کرد.

بر این اساس، شرکت های‌وب تا کنون در استان کرمانشاه موفق به:
- راه‌اندازی بیش از ۷۰ سایت شده است که به موجب آن
- بیش از ۱،۴۰۰ روستا تحت پوشش شبکه های‌وب قرار گرفته شده است و
- باعث اتصال بیش از ۳۳۷،۷۰۰ نفر در قالب بیش از ۹۴،۸۰۰ خانوار به اینترنت شده است،

تا خانوارها بتوانند از خدمات الکترونیک مبتنی بر شبکۀ ملی اطلاعات بهره‌مند شوند.

های‌وب، توانسته است در پروژه USO در طرح توسعه زیر ساخت خدمات الکترونیکی، اتصال بیش از ۴۰،۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات را به انجام برساند.

همچنین های‌وب با هدف حمایت از روستاهای محروم در حال راه‌اندازی سایت‌های جدید و افزایش پوشش‌دهی است.

به امید آینده روشن برای تمام نقاط محروم کشور

  • کرمانشاه
  • های‌وب
  • وزارت ارتباطات
  • خدمات عمومی اجباری
  • uso
  • hiweb
خرداد 03, 1400