نیترو

نیتروهای های‌وب به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- نیترو پلاس‌ها (این نیتروها که به سه دسته: سه ساعته، ۱روزه و ۳روزه تقسیم میشوند جهت افزایش سرعت سرویس‌های غیرحجمی طراحی شده‌اند و دارای ترافیک هستند)
۲- نیتروهای زمان (این نیتروها جهت افزایش مدت سرویس هستند، با خرید نیترو زمان می‌توان زمان اتمام سرویس را ۵ یا ۱۵ روز به تعویق انداخت)

نیترو پلاس‌ها علاوه بر افزایش سرعت شما در زمان مشخص، دارای ترافیک هم هستند، برای مثال نیترو پلاس 16Mbps سه روزه دارای ۲۷.۵ گیگ ترافیک بین‌الملل (که در صورتی که از ترافیک داخلی استفاده کنید معادل ۱۱۰ گیگ ترافیک داخلی است) می‌باشد که از زمان فعال‌سازی نیترو تا پایان زمان آن این ترافیک قابل استفاده است.

نیترو پلاس‌ها ۳ ساعته

سرعت اتصال 2Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 2Mbps افزایش می یابد.
۸۰ تومان
ترافیک کل دوره ۲۵۰ مگابایت
سرعت اتصال 4Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۱۵۰ تومان
ترافیک کل دوره ۳۷۵ مگابایت
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۲۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۶۲۵ مگابایت
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۳۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۱.۱۲۵ گیگابایت

نیترو پلاس‌ها ۱ روزه

سرعت اتصال 2Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 2Mbps افزایش می یابد.
۸۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۱.۳۷۵ گیگابایت
سرعت اتصال 4Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۱,۵۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۲.۶۲۵ گیگابایت
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۲,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۴.۳۷۵ گیگابایت
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۳,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۹.۱۲۵ گیگابایت

نیترو پلاس‌ها ۳ روزه

سرعت اتصال 2Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 2Mbps افزایش می یابد.
۲,۵۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۴ گیگابایت
سرعت اتصال 4Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۴,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۸ گیگابایت
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۵,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۱۳ گیگابایت
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۸,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۲۷.۵ گیگابایت

نیتروهای زمان

نیترو ۵ روزه
۵ روز

این نیترو بلافاصله پس از انتخاب فعال می‌شود و ۵ روز به زمان سرویس اضافه می‌کند

۵,۵۰۰ تومان
نیترو ۱۵ روزه
۱۵ روز

این نیترو بلافاصله پس از انتخاب فعال می‌شود و ۱۵ روز به زمان سرویس اضافه می‌کند

۱۰.۰۰۰ تومان