نیترو پلاس

نیتروپلاس‌‌ها (این نیتروها که به سه دسته: سه ساعته، ۱روزه و ۳روزه تقسیم میشوند جهت افزایش سرعت سرویس‌های غیرحجمی طراحی شده‌اند و دارای ترافیک هستند)

نیترو پلاس‌ها علاوه بر افزایش سرعت شما در زمان مشخص، دارای ترافیک هم هستند، برای مثال نیترو پلاس 16Mbps سه روزه دارای ۲۷.۵ گیگ ترافیک بین‌الملل (که در صورتی که از ترافیک داخلی استفاده کنید معادل ۱۱۰ گیگ ترافیک داخلی است) می‌باشد که از زمان فعال‌سازی نیترو تا پایان زمان آن این ترافیک قابل استفاده است.

نیتروپلاس‌های ۳ ساعته

سرعت اتصال 4Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۱۵۰ تومان
ترافیک کل دوره ۳۷۵ مگابایت
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۲۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۶۲۵ مگابایت
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۳۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۱.۱۲۵ گیگابایت

نیتروپلاس‌های ۱ روزه

سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۱,۶۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۴.۳۷۵ گیگابایت
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۲,۶۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۹.۱۲۵ گیگابایت

نیتروپلاس‌های ۳ روزه

سرعت اتصال 4Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۴,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۸ گیگابایت
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۵,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۱۳ گیگابایت
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۸,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۲۷.۵ گیگابایت