فشفشه، بسته‌های ترافیک حجمی با مهلت استفاده‌ی محدود است که بر روی سرویس مشترکین های‌وب فعال می‌شود. با فشفشه می‌توان در مدت‌ زمانی مشخص، حجم بالایی از ترافیک را بدون افت سرعت و با قیمتی مناسب استفاده نمود.توجه
مشترک گرامی؛ در صورت عدم اتمام حجم فشفشه تا انتهای زمان مشخص شده، حجم باقیمانده به‌صورت خودکار صفر می‌گردد. لذا قبل از خرید حتماً به حداکثر زمان قابل‌استفاده و حجم بسته ترافیکی دقت فرمایید. ضمناً شما تا پایان زمان یا حجم بسته ترافیک فشفشه‌تان، امکان فعالسازی بسته ترافیک فشفشه جدید را نخواهید داشت.


نحوه ی خرید
فرم استعلام شماره تلفن