فعالسازی فشفشه را می‌توان به تعویق انداخت یا در لحظه‌ی خرید فعال می‌شود؟

در هنگام خرید و انتخاب فشفشه به متن زیر عکس دقت کنید، فشفشه هایی که متن «این فشفشه بلافاصله پس از انتخاب/خرید فعال می شوند» را دارند بلافاصله فعال می شوند، مگر اینکه در آن زمان فشفشه فعال دیگری داشته باشید و یا زمان باقی مانده از سرویس حداقل از «تعداد روز فشفشه + ۱» کمتر باشد. در مورد دوم می توانید با خرید نیترو زمان سرویس خود را افزایش دهید.


آیا با پایان سرویس، فشفشه‌های موجود در حساب کاربری قابل استفاده هستند؟

بله، فشفشه‌هایی که به صورت کد در تب «کدهای تخفیف»، ذخیره شده اند، در صورت خرید سرویس جدید قابل فعال سازی هستند.


برای خرید فشفشه، چه مدت از زمان سرویس باید باقی مانده باشد؟

فشفشه تنها در صورتی قابل فعال‌سازی است که یک روز بیش از زمان استفاده‌ی آن، سرویس داشته باشید. مثلا برای خرید فشفشه‌ی 7 روزه، باید حداقل 8 روز از سرویس‌تان باقی مانده باشد.
در صورت ناکافی بودن زمان باقیمانده سرویس، می‌توانید با خرید «نیترو»، زمان سرویس‌تان را افزایش داده و فشفشه موردنظرتان را فعال نمایید.


اگر حجم فشفشه زودتر از زمانش تمام شود، امکان فعال‌سازی فشفشه‌ی دیگری هست؟

این موضوع بستگی به ترافیک عادی روی سرویس دارد. اگر ترافیک موجود سرویس‌تان صفر باشد، می‌توانید با اتمام حجم فشفشه، فشفشه جدیدی را فعال کنید. اما اگر ترافیک عادی سرویس باقی مانده باشد، برای فعال‌سازی فشفشه‌ی بعدی، باید منتظر اتمام زمان فشفشه موجود بمانید.


آیا ترافیک عادی سرویس هم با تمام شدن مهلت فشفشه می‌سوزد؟

خیر، در صورتی‌که بعد از فعال‌سازی فشفشه مودم را خاموش و روشن نمایید، چنین اتفاقی نمی‌افتد. در غیر این‌صورت ممکن است ابتدا ترافیک عادی شما مصرف شود.


تفاوت فشفشه و نیترو چیست و چه ارتباطی با هم دارند؟

«فشفشه» و «نیترو» از دو جهت با هم مرتبط می‌شوند:
اولا در صورتی‌که زمان باقیمانده‌ی سرویس برای فعال‌سازی «فشفشه» ناکافی باشد، با فعال‌سازی «نیترو» می‌توانید مشکل را حل نمایید.
ثانیا هنگام فعال بودن «فشفشه»، خرید «نیترو» امکان‌پذیر نیست.