نحوه بررسی تغییرات انجام‌شده بر روی نویز از طریق پنل کاربریمشترکین های‌وب می‌توانند با استفاده از پنل کاربری از کیفیت خط تلفن خود آگاه شوند. برای این منظور کافی است از تب گزارش، گزینه وضعیت خط را انتخاب کرده و برای مشاهده وضعیت فعلی خط روی گزینه ارسال درخواست جدید و سپس روی گزینه تازه‌سازی کلیک کنند و مجدداً سربرگ وضعیت خط را انتخاب نمایند.

راهنمای استفاده از زیرتب وضعیت خط در تب گزارش

بعد از طی مراحل بالا وضعیت خط قابل‌مشاهده است.

راهنمای استفاده از زیرتب وضعیت خط در تب گزارش

• در نظر داشته باشید هر کاربر برای مشاهده وضعیت خط می‌تواند ۵ گزارش در مدت‌زمان ۵ دقیقه (هر ۱ دقیقه ۱ گزارش) و نهایتاً ۲۴ گزارش را در یک روز ثبت کند.

توضیح پارامترهای گزارش وضعیت خط:

راهنمای استفاده از زیرتب وضعیت خط در تب گزارش

  • در این قسمت استان، شهر و مرکز مخابراتی کاربر قابل‌مشاهده است.
  • پهنای باند اختصاص داده‌شده با توجه به سرویس خریداری‌شده است.
  • منظور از وضعیت Up برقرار بودن ارتباط مودم با مرکز مخابراتی است (روشن و ثابت بودن چراغ link مودم).
  • این قسمت بیانگر مقدار پهنای باند دریافتی خط به تفکیک آپلود و دانلود برحسب کیلوبیت هست.
  • مقدار نویز خط در این قسمت به تفکیک آپلود و دانلود مشخص است. مقدار نویزی مطلوب است که عدد آن بالای ۱۰ باشد (در تصویر بالا، فقط دو رقم سمت چپ خوانده شود).
  • تاریخ ثبت گزارش و مشاهده وضعیت خط در این قسمت قابل‌نمایش است.
شهریور 10, 1395