راهنمای-سلب-امتیاز-سیم-کارت 


راهنمای سلب امتیاز سیم‌کارت های‌وب

  • وارد پنل کاربری شوید
  • به قسمت پشتیبانی (همانند شکل زیر) مراجعه کنید
  • گزینه «گزینه ارسال درخواست پشتیبانی» را انتخاب کنید
  • در قسمت عنوان گزینه «سلب امتیاز سیم کارت» را انتخاب کنید.
  • سرویس مد نظر را انتخاب کنید
  • سرویس بصورت خودکار پس از ۲۴ ساعت سلب امتیاز خواهد شد؛ پس از ثبت درخواست به هر دلیلی تنها تا ۲۴ ساعت مهلت لغو درخواست را دارید.
2 

3